Bol

Foldetrapp med underliggende midtstilt vange

Bergot

Foldetrapp med sidevanger