Ask

Ask

Ask er benyttet innen fremstilling av møbler, innredning, parkett, men også til skaft på redskaper.
Tidligere også til ski og meier. Ask er et lyst materiale medmed grov struktur, er seigt og har styrke.
Pene store årringstegninger, og ganske rettlinjet med 3-4 mm årringsavstand i radielt skåret virke.
Litt utsatt for mørke flekker