Eik

Eik

Eik er et hardt og tungt treslag. I treverket er det bare den gråbrune kjernen som brukes.
Eik ble brukt til å lage fortidens vikingskip og i nåtiden mye anvendt til parkettgulv og møbler